مالچ اولین رزین پلیمری تثبیت کننده خاک

  • سایر اختراعات ثبت شده توسط صنایع شیمیایی فارسرزین افزودنی قیر - رزین ملامین مادوریت - رزین تثبیت کننده خاک
  • برای اولین بار اختراع مالچ پلیمری درصنایع شیمیایی فارس