**برای اولین بار اختراع مالچ پلیمری در شرکت صنایع شیمیایی فارس**

آخرین رویدادها

اختراعات زیر توسط شرکت صنایع شیمیایی فارس ثبت شده است
*مالچ پلیمری*
رزین افزودنی قیر
رزین تثبیت کننده خاک
رزین ملامین مادوریت

پروژهای انجام شدهگواهینامه ها و تاییدیه ها
خط مشی


اطلاعات

توضیحات