ما لچ

زرگان ما لچ

(اولین رزین پلیمری تثبیت کننده خاک)

زرگان مالچ مایعی شیری رنگ بدون ذرات جامد با قابلیت پاشش بسیار خوب است. این مالچ پلیمری برخلاف مالچ های نفتی نیازی به گرم کردن ندارد. این مالچ به سادگی با یک دستگاه سمپاش قابل پاشش است. بنابراین هزینه و زمان اجرای بسیار کمتری دارد.

زرگان مالچ باعث افزایش خصوصیات مقاومتی و نفوذپذیری خاک می‌شود.

بیشترFCS4ما لچ پلیمری

فعالیت های عمرانی همچون ساخت و ساز، تسطیح، گودبرداری، خاک ریزی و نیز معادن روباز، مکانهای انباشت نخاله‌های ساختمانی و مواد استخراج شده معدن از جمله کانونهای تولید و انتشار گردو غبار در داخل کشور هستند.
پژوهشگران شرکت صنایع شیمیایی فارس پس از اختراع محصول موفق "زرگان مالچ"، تحقیقات خود را در زمینه مواد تثبیت کننده خاک ادامه داده و موفق به تولید مالچ پلیمری FCS4 شده‌اند.
مالچ پلیمری FCS4 به عنوان تثبیت کننده خاکهای دست خورده به بازار عرضه می‌شود .

بیشتر