تیم تحقیق و توسعه شرکت صنایع شیمیایی فارس، گروه کار نمونه بخش صنعت در سال

مراسم بزرگداشت روز کارگر و تقدیر از کارگران ، گروه کاران و واحد های تولیدی نمونه استان فارس در دهم اردیبهشت با حضور رییس موسسه کار و تامین اجتماعی ، استاندار فارس ، مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و مسئولان تشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی و همچنین جمع کثیری از کارگران برگزار شد. در این مراسم از کارگران ، گروه کاران و واحد های نمونه استان فارس با اهدای لوح سپاس و تندیس جشنواره تقدیر بعمل آمد. 

در این مراسم جناب آقای دکتر پیام پرواسی، سرکار خانم دکتر سمیه محمدی و جناب آقای مهندس محمدرضا کشاورز از تیم تحقیق و توسعه شرکت صنایع شیمیایی فارس به عنوان گروه کار نمونه کشوری برگزیده شدند. 

همچنین، گروه کار نخبه و متخصص تحقیق و توسعه شرکت صنایع شیمیایی فارس به عنوان گروه کار نمونه بخش صنعت بیست و هفتمین در جشنواره "امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید کشور" که با حضور رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی برگزار شد، انتخاب شدند. طرح ابتکاری گروه تحقیق و توسعه شرکت صنایع شیمیایی فارس اختراع، سنجش و پایش و تولید انبوه مالچ پلیمری با نام تجاری "زرگان مالچ" است. 


تاریخ:

منبع: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی - لینک خبر