FCS4 ما لچ پلیمری

FCS4ما لچ پلیمری

فعالیت های عمرانی همچون ساخت و ساز، تسطیح، گودبرداری، خاک ریزی و نیز معادن روباز، مکانهای انباشت نخاله‌های ساختمانی و مواد استخراج شده معدن از جمله کانونهای تولید و انتشار گردو غبار در داخل کشور هستند.
پژوهشگران شرکت صنایع شیمیایی فارس پس از اختراع محصول موفق "زرگان مالچ"، تحقیقات خود را در زمینه مواد تثبیت کننده خاک ادامه داده و موفق به تولید مالچ پلیمری FCS4 شده‌اند.
مالچ پلیمری FCS4 به عنوان تثبیت کننده خاکهای دست خورده به بازار عرضه می‌شود .
این مالچ مستقیما بر روی سطح پاشیده شده و ذرات ناپایدار را به هم می‌چسباند. مقاومت خاک تثبیت شده با این مالچ پلیمری در برابر بادهای تا سرعت 110 کیلومتر بر ساعت تضمین می‌شود. مالچ FCS2 سازگار با محیط زیست است و به پوشش گیاهی و جانوری منطقه آسیبی نمی‌رساند.


مالچ FCS2 در موارد زیر کاربرد دارد:

  • تثبیت نخاله های ساختمانی
  • تثبیت خاک محل‌های گودبرداری شده
  • تثبیت خاک‌های دست‌خورده
  • تثبیت معادن روباز
  • تثبیت محل انباشت مواد استخراج شده از معدن